UKONČENIE A VYHODNOTENIE SEZÓNY 2019/2020

 

Počet zapísaných v kategórii – pred prípravky a prípravky /PP a P/ :  25

Dochádzka / počet tréningových jednotiek v sezóne 33 / :

Dňa 6.3. 2020 sa uskutočnila rozlúčka so sezónou za účasti hráčov a rodičov, ktorá pozostávala zo súťažných disciplín ,,testou“ na overenie individuálnych schopností a zručností jednotlivcov, hráčov a ich rodičov. Žiaľ, že sa podujatia nemohli zúčastniť všetci hráči HKM98M-RV /nemoc, jarné prázdniny-dovolenka…/

Disciplíny – výsledky : 

Test rýchlosti : 

 1. miesto:Liana Gyenes /P/ a Hugo Domik /Ml./
 2. miesto:Adam Baraxa /PP/ a Richard Filczki /Ml./
 3. miesto:Matej Harhovský /P/ a Radoslav Volgyi /St./

Rodičia :               

 1. miesto: Ladislav Harhovský
 2. miesto: Ľubomír Mátray
 3. miesto: Slavomír Domik

Test obratnosti :

 1. miesto:Liana Gyenes /P/ a Maximilián Labaška /Ml./
 2. miesto:  Adam Baraxa /PP/ a Hugo Domik /Ml./
 3. miesto:  Matej Harhovský /P/ a Tomáš Mátray /Ml./

Streľba / nájazdy a na cieľ /:

 1. miesto:  Liana Gyenes /P/, Matej Harhovský /P/ a Róbert Vacendák /PP/ Radoslav Volgyi /St./ a Patrik Hegedus /St./
 2. miesto:  Michal Harhovský /PP/  a Oliver Lučko /Ml./
 3. miesto:  Zara Katrenics /P/ a Sebastián Szilágyi /St./

Po skončení súťaží a zápasov v mini hokeji družstiev a rodičov sme sa presunuli do priestorov pizzerie Micio v saune, kde sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaží, sezóny a odovzdali sa ceny a medaile hráčom i rodičom. Neskôr sme si spoločne pochutnali na skvelých produktoch pizzerie. Ďakujem pánovi trénerovi Jánovi Oszimu, rodičom a všetkým priaznivcom hokeja za spoluprácu, ochotu, čas a prístup počas celej sezóny.

Pre šíriacu sa pandémiu koronavírusu a preventívne opatrenia a nariadenia vlády SR sa rušia všetky plánované podujatia HKM98M-RV :  

S úctou a želaním dobrého a pevného zdravia.

Mgr. Dionýz Kemény
predseda HKM98M-RV